Kalkulator odległości

Wyszukiwanie zaawansowane

Odległości między miastami

Kalkulator odległości między miastami

Aby obliczyć odległość pomiędzy miastami należy uzupełnić pola Odległość od oraz Odległość do wpisując nazwy miast, których odległość drogową chcemy wyznaczyć. Dodatkowo oprócz nazw miast można również podać ulicę i/lub kraj oddzielone przecinkami (w formacie ulica, miasto, kraj).

Dodatkowo po uzupełnieniu pola Przez serwis tak wyznaczy trasę aby przebiegała przez podane miasto lub miejsce. Poszczególne punkty, przez które ma przebiegać trasa należy oddzielić znakiem średnika. Odległość geograficzna (w linii prostej) podawana przez serwis nie uwzględnia miejsc wpisanych w pole Przez.
Odległości geograficzne (w linii prostej) obliczanie są na podstawie modelu matematycznego opracowanego przez Tadeusza Vincenty. Ta metoda obliczania pozwala uzyskać bardzo dużą dokładność dla punktów o zbliżonej wysokości nad poziomem morza.

Po wyznaczeniu odległości możliwe jest przedstawienie na mapie znalezionej trasy poprzez naciśnięcie przycisku Pokaż mapę. Dodatkowo po rozwinięciu mapy można również odszukać na mapie dowolną ulicę, miasto bądź kraj uzupełniając pole Szukaj na mapie w prawym górnym rogu mapy.

W przypadku problemów z rozpoznaniem wprowadzonych miejsc zalecamy dodanie dodatkowych informacji, które pozwolą poprawnie rozpoznać wpisany adres. Dodanie województwa, w którym znajduje się wpisane miasto bądź też podanie przedrostka "ul." przed nazwą ulicy może pomóc w poprawnym rozpoznaniu adresu i prawidłowym obliczeniu odległości.

Dystans
(km.)
Białystok Bydgoszcz Częstochowa Gdańsk Gdynia Katowice Kraków Lublin Łodź Poznań Radom Szczecin Warszawa Wrocław
Białystok - 345 379 327 342 429 408 214 295 428 237 574 177 476
Bydgoszcz 345 - 268 143 159 326 366 375 181 108 287 233 226 234
Częstochowa 379 268 - 395 414 62 102 246 107 233 156 426 205 149
Gdańsk 327 143 395 - 20 456 486 435 294 245 369 288 284 377
Gdynia 342 159 414 20 - 475 505 454 313 258 389 287 304 393
Katowice 429 326 62 456 475 - 69 273 169 280 196 467 259 169
Kraków 408 366 102 486 505 69 - 227 192 335 171 527 252 236
Lublin 214 375 246 435 454 273 227 - 223 409 100 597 153 386
Łódź 295 181 107 294 313 169 192 223 - 188 124 380 119 183
Poznań 428 108 233 245 258 280 335 409 188 - 311 196 279 145
Radom 237 287 156 369 389 196 171 100 124 311 - 501 93 288
Szczecin 574 233 426 288 287 467 527 597 380 196 501 - 454 309
Warszawa 177 226 205 284 304 259 252 153 119 279 93 454 - 301
Wrocław 476 234 149 377 393 169 236 386 183 145 288 309 301 -

Placówki medyczne NFZ w Polsce

lokmed.pl

Zadania szkolne i nie tylko!

eszkola.pl

Msze Święte w Polsce i za granicą

msze.info

Merytoryczny serwis parentingowy

dzidzius.pl

Polscy lekarze za granicą

polscylekarze.org

Meble do każdego domu

meble.info